• Galego
  • Español
Nota legal PDF Imprimir Correo-e

O sitio de Internet www.fgagility.org é propiedade da Federación Galega de Agility. O propietario responsabilízase do contido do sitio web e resérvase o dereito a modificalo ou eliminalo cando o estime convinte.

A Federación Galega de Agility unicamente recolle os datos persoais voluntariamente proporcionados polos usuarios no formulario de contacto.

A recollida dos datos de carácter persoal ten como finalidade a de levar a cabo accións informativas sobre os servizos ofrecidos, para o que poderá empregar, entre outros medios, o correo electrónico, telefonía, fax, correo ordinario ou calquera outro medio telemático. O usuario autoriza expresamente o uso dos seus datos para eses obxectivos.

A Federación Galega de Agility non realiza cesión de datos a terceiros. En caso de que o fixera, informará previamente ao titular dos datos da finalidade e condicións da cesión.

O usuario, titular dos datos, terá en todo momento o dereito de acceder aos ficheiros, podendo exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, de acordo coa normativa vixente. A tal fin deberá dirixirse mediante carta asinada polo titular para remitirlle a resposta da súa solicitude.

IDENTIFICACIÓN
Denominación: Federación Galega de Agility; CIF: G94040763

Enderezo: Rúa de Ameixoada, 28; 36954 Moaña (Pontevedra); Tel. 646 291 070